Stichting De Vrienden van het Rijn Park stelt zich o.a. ten doel om de cultuurhistorische waarde van het Heerenschoolbos te versterken. In dit streven hebben wij een partner in Marente/De Wilbert, de eigenaar van het Heerenschoolbos. Het Heerenschoolbos is gedeeltelijk een gemeentelijk monument. De beelden in het Heerenschoolbos verkeren in een slechte staat.

Als partner van Marente kunnen wij als vrijwilligers de handen uit de mouwen steken. Gebruikmakend van subsidiemogelijkheden, van reeds aanwezige kennis en netwerken en van een gezonde dosis inzet van burgers kunnen we Marente wellicht helpen bij deze klus.

Het Heerenschoolbos behoorde ooit tot de Hof van Katwijk, een romantische tuin die in de 17e eeuw werd aangelegd als lusthof voor de rijken. Nog steeds zijn classicistische invloeden herkenbaar en met behoud van de nog overgebleven beeldenschat zou het historische karakter van dit unieke park kunnen worden behouden.

Onderhoud is nodig om ze te kunnen behouden voor de generaties na ons. En de beelden verdienen het ook om een plaats te krijgen, die recht doet aan de historische waarde ervan.

Namens de Gemeente Katwijk heeft cultuur-ambtenaar Rianne van Hilten ons geadviseerd om een register van de beelden aan te leggen. Daarmee kunnen we dan een subsidie aanvragen om een deskundig onderzoek uit te laten voeren. Dat register is nu voor een groot deel af.
Er is contact gelegd met een restauratie deskundige, die overweegt om met ons samen te werken.
Wordt vervolgd.