Stichting De Vrienden van het Rijn Park stelt zich o.a. ten doel om de cultuurhistorische waarde van het Heerenschoolbos te versterken. In dit streven hebben wij een partner in eigenaar Stichting Marente. Het Heerenschoolbos is gedeeltelijk een gemeentelijk monument. De beelden in het Heerenschoolbos verkeren in een slechte staat. Waarschijnlijk zijn er ook beelden meegenomen door bezorgde inwoners van onze gemeente en deze kunnen mogelijk worden teruggehaald. Onderhoud is nodig om ze te kunnen behouden voor de generaties na ons. En de beelden verdienen het ook om een plaats te krijgen, die recht doet aan de historische waarde ervan.

Van Marente (eigenaar) kan nauwelijks gevraagd worden om hierin het nodige te investeren, omdat de prioriteiten moeten liggen bij de zorg voor de cliënten. Als partner van Marente kunnen wij als vrijwilligers de handen uit de mouwen steken. Gebruikmakend van subsidiemogelijkheden, van reeds aanwezige kennis en netwerken en van een gezonde dosis inzet van burgers kunnen we Marente wellicht helpen bij deze klus. Het Heerenschoolbos behoorde ooit tot de Hof van Katwijk, een romantische tuin die in de 17e eeuw werd aangelegd als lusthof voor de rijken. Nog steeds zijn classicistische invloeden herkenbaar en met behoud van de nog overgebleven beeldenschat zou het historische karakter van dit unieke park kunnen worden behouden.

Ben jij begaan het lot van de beelden in het Heerenschoolbos en denk je, dat je een bijdrage kunt leveren in dit project? Op welke manier dan ook? Meld je dan aan met een berichtje op Contact – Rijn Park Katwijk of stuur ons een email.