VISIE

Onze visie is een park dat niet meteen af is, maar geleidelijk meer inrichting krijgt. De sfeer van de Hof van Katwijk wordt waar mogelijk hersteld. De voorwerpen die historische waarde hebben en de afbeeldingen die een verhaal over het roemrijke verleden vertellen, krijgen een plek waar iedereen naartoe kan. De overgang van land en water zijn belangrijk. En de landschappelijke indeling van zoom, mantel en kern (van weiland via halfhoge beplanting naar bos) wordt aangehouden om de ecologische functie van het gebied optimaal tot z’n recht te laten komen. Er is ruimte voor recreatie (wandelroutes, rustplekken en speelgelegenheid) en voor activiteiten met planten en dieren. Een park om naartoe te gaan. En er komt een Kwakelbrug als verbinding tussen de beide delen van het park, die gescheiden worden door De Vliet.

DOE MEE

Wij maken ons hard voor het behoud van het Rijn Park. Sta jij ook voor groen en wil je een vuist maken tegen de verstening van Katwijk? Doe dan mee! Bekijk snel hoe je ons, het Rijn Park en heel Katwijk kunt helpen!