ONZE MISSIE

Rijn Park Katwijk is een initiatief van betrokken inwoners van gemeente Katwijk, die als vrijwilliger een gezamenlijke bijdrage willen leveren aan de planvorming en besluitvorming over het gebied tussen de Oude Rijn, het Additioneel Kanaal en de Sandtlaan. Hierin liggen o.a. de Kwakelwei en het Heerenschoolbos. Onze groep denkt mee ten behoeve van planvorming en funding maar ambieert geen eigendomsrecht of exploitatieplicht.

Onze doelstellingen zijn

  • dat in de Kwakelwei niet gebouwd zal worden en dat het gebouwvolume in het Heerenschoolbos niet toeneemt;

  • dat dit gebied een blijvend groene – en educatieve –  en recreatieve functie krijgt voor de gehele bevolking van gemeente Katwijk;

  • verrijking van de cultuurhistorische – en natuurwaarde van dit gebied;

  • dit gebied onderbrengen in de Katwijkse groenstructuur;

  • een loop/fiets-verbinding van de Kwakelwei met het Heerenschoolbos, zodat de combinatie één park vormt;

  • draagvlak creëren voor Rijn Park Katwijk onder de Katwijkse bevolking.

Er is bij de gemeente Katwijk in principe de bereidheid om inwoners en organisaties bij planvorming te betrekken, maar in dit geval is dat niet genoeg. Onze stichting moet de gemeente actief voeden met uitvoerbare plannen en ideeën voor de realisatie van het Rijn Park. Niet alleen inrichting (en anticiperen op allerlei mogelijke bezwaren) maar ook financiering speelt daarbij een rol.

DOE MEE

Wij maken ons hard voor het behoud van het Rijn Park. Sta jij ook voor groen en wil je een vuist maken tegen de verstening van Katwijk? Doe dan mee! Bekijk snel hoe je ons, het Rijn Park en heel Katwijk kunt helpen!