Sponsors

Sponsors zijn bedrijven die een financiële bijdrage leveren.

Als vrijwilligersorganisatie bieden we aan bedrijven en organisaties verschillende mogelijkheden om activiteiten te sponsoren. Uw bedrijf of organisatie kan bijvoorbeeld een financiële ondersteuning beschikbaar stellen voor een project of voor een evenement. In dat geval komt er een heldere sponsorovereenkomst tot stand, waarin we afspreken welke tegenprestatie u als sponsor van ons kunt verwachten.. Benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur ons een email of ga naar de pagina Contact.

Sponsors van de Vrienden van het Rijn Park ondersteunen een breed gedragen initiatief met een maatschappelijke doelstelling. Het gaat om behoud van natuur, cultuur en educatie.

DOE MEE

Wij maken ons hard voor het behoud van het Rijn Park. Sta jij ook voor groen en wil je een vuist maken tegen de verstening van Katwijk? Doe dan mee! Bekijk snel hoe je ons, het Rijn Park en heel Katwijk kunt helpen!