Actuele en betrouwbare gegevens over het bomenbestand is een nuttig hulpmiddel voor goed bomen onderhoud. Het gaat om locaties, aantallen, soorten, ouderdom en kwaliteit van de bomen. Er groeit een aantal oudere bomen in het bos, die waardevol zijn. Maar er staat ook veel jonge aanplant waarin nooit is uitgedund. Daardoor kan het voorkomen dat de groei van de ene boom wordt belemmerd door de ander. Het doel van de bomeninventarisatie is dat we een databestand opbouwen waarmee het onderhoud door de gebiedseigenaren op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.

Dit project wordt uitgevoerd door vrijwilligers onder leiding van een zeer ervaren, plaatselijke boomdeskundige. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specialistische apparatuur. Voor dit project is toestemming gevraagd aan Stichting Marente, de eigenaar van het Heerenschoolbos. De coördinatie is in handen van de werkgroep Natuur van de Vrienden van het Rijn Park. De werkzaamheden vinden plaats aan het einde van de winter. Het resultaat za worden aangeboden aan Stichting Marente.

Er hebben zich voor dit project al een aantal vrijwilligers aangemeld.