Fotograaf: Menno van Duijn.

Sinds het voorjaar van 2020 wordt met enige regelmaat een Bosuil waargenomen in het Heerenschoolbos achter de Wilbert. Zowel een roepend mannetje als een vrouwtje zijn gehoord en soms worden de vogels zelfs gezien. In Katwijk is de Bosuil een vrij algemene soort die voornamelijk in de binnenduinrand van Berkheide voorkomt. Het aantal fluctueert hier al jarenlang van één tot vijf territoria.

Wat opvallend is te noemen bij de Bosuilen van het Heerenschoolbos, is dat ze diep in de bebouwde kom worden waargenomen. De Bosuilen in Berkheide worden hooguit jagend langs de Wassenaarseweg gezien of roepend nabij de Zanderij. Het lijkt er dus op dat een paartje de oversteek heeft gemaakt om zich te vestigen in het Heerenschoolbos. Hier staan onder andere oude populieren met veel klimopbegroeiing, waar Bosuilen overdag graag in schuilen.

De broedperiode van de Bosuil vindt erg vroeg in het jaar plaats, namelijk in de maanden februari en maart. Om de uilen in het Heerenschoolbos een handje te helpen, is het Natuurcentrum Katwijk samen met Rijn Park Katwijk, Marente en de Vogelclub Katwijk een initiatief gestart om een Bosuilenkast te plaatsen. Onze hoop is natuurlijk dat de uilen de kast snel zullen vinden en er hun jongen in groot gaan brengen. Dit initiatief zou dus zomaar kunnen resulteren in een nieuwe broedvogelsoort voor het Heerenschoolbos!