De gemeente gaat een (nieuwe) Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Katwijk opstellen. Deze waardenkaart kan straks als onderlegger gebruikt worden voor gemeentelijk beleid en het omgevingsplan en kan inspiratie bieden bij gebiedsontwikkeling. Ook wordt de kaart op dusdanige wijze opgesteld dat deze aansluit bij de kaarten van de andere Duin- en Bollenstreekgemeenten (gemeente Noordwijk en de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen). Hierdoor kunnen de kaarten aaneengelegd worden en ontstaat er een regionaal overzicht van het aanwezige cultureel erfgoed in de Duin- en Bollenstreek.

Inbreng namens Katwijk aan den Rijn in de Klankbordgroep

Voor het inbrengen van lokale kennis over het Katwijkse erfgoed wordt een klankbordgroep samengesteld bestaande uit deskundige vrijwilligers. Het bureau RAAP (i.s.m. de adviesbureaus Overland en het Monumentenadviesbureau) voert de inventarisatie uit en stelt de Cultuurhistorische waardenkaart op met inhoudelijke ondersteuning vanuit de gemeentelijke werkgroep. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep via twee bijeenkomsten geraadpleegd wordt over de Cultuurhistorische waardenkaart. De eerste – online – bijeenkomst zal binnenkort plaatsvinden en is bedoeld om de klankbordgroep te informeren over het opstellen van de kaart en om vanuit de klankbordgroep input te krijgen voor de inventarisatie. De tweede bijeenkomst zal in de loop van dit jaar plaatsvinden wanneer de conceptkaart klaar is. Hierbij zal de klankbordgroep gevraagd worden om feedback op de conceptkaart en eventuele opmerkingen en aanvullingen op de kaart.

Heerenschoolbos en Kwakelwei

Op de huidige Erfgoedkaart van Katwijk (zie foto) is nogal wat ruimte gelaten voor aanvullingen in het toekomstige Rijn Park Katwijk. Zo ontbreekt de informatie die is vastgelegd in de cultuurhistorische atlas van de Duin en Bollenstreek. Die vermeldt maar liefst negen objecten, die in dit gebied de moeite waard zijn, waaronder het Tolhuis, het Veerpad, het Huis te Katwijk (buitenplaats) en ‘t Sant. Door de deskundige inbreng namens Katwijk aan den Rijn zullen deze historische hoogtepunten dit keer zeker niet gemist worden.