“Goedkoop” is duurkoop.

De Kwakelwei is een onbewoond eilandje midden in de gemeente Katwijk. De gemeenteraad wil van dat eiland een park maken. Zonder bebouwing. De eigenaar van de grond wil luxe villa’s op de Kwakelwei laten bouwen. En hij heeft voor de gemeente een doekje voor het bloeden: een halfslachtig villapark.

Op verzoek van de raad heeft het college van B&W een schatting gemaakt van de kosten voor verschillende scenario’s. De uitkomst leert (en dat kan niemand verbazen) dat een halfslachtig park met villa’s voor de gemeente de goedkoopste oplossing lijkt. Het stukje groen naast de villa’s wordt dan betaald door de bewoners van deze villa’s. En wie betaalt de ontsluiting (zoals een rondweg Overrijn, Veereinde, Rijnstraat)?
De andere scenario’s maken een volledig park zonder bebouwing mogelijk. Dat dit niet gratis is zal niemand verbazen, maar zo’n park hoeft niet alleen door de gemeente betaald te worden. Er zijn ook externe geldbronnen (fondsen en subsidies) die het verkennen waard zijn. Dat wordt door het college helaas niet genoemd.

De Vrienden van het Rijn Park kiezen net als de gemeenteraad voor een Rijn Park dat het hele eiland Kwakelwei bevat, zonder de villa’s. Samen met het Heerenschoolbos wordt dat een betaalbaar natuurpark met ecologische betekenis.
We mogen één van de laatste mogelijkheden om een echt stadspark aan te leggen niet voor altijd verkwanselen.