Het college heeft tijdens de begrotingsbehandeling duidelijk gemaakt dat Gemeente Katwijk de initiatiefrol bij de Stichting Vrienden van het Rijn Park wil laten. Daarbij krijgt de stichting financiële en ambtelijke steun. Er wordt € 100.000 opzij gezet in een reservepot om de realisatie van een park op de Kwakelwei te stimuleren. En de stichting krijgt ambtelijke ondersteuning bij de zoektocht naar subsidies. Een (door de stichting bepleite) gezamenlijke Task-Force, waarin gemeente en stichting op gelijke voet samenwerken, komt er niet.

Het college stelt, dat een stadspark op de Kwakelwei van grote kwalitatieve waarde is voor de recreatie en groenbeleving in onze gemeente. Het is een stap vooruit, dat de gemeente met een bedrag in reserve voor het stimuleren van stadspark op de Kwakelwei de subsidiekansen van de initiatiefnemers wil vergroten. Maar de gemeente gaat vooralsnog niet het stadspark realiseren c.q. betalen.

Het is niet onlogisch dat de gemeente onze stichting wil faciliteren bij het verwerven van subsidies. Daarmee zouden immers de kosten van het realiseren van het stadspark kunnen worden verlicht. Met een duidelijke meerderheid heeft de gemeenteraad zich vorig jaar uitgesproken voor het groen houden van de Kwakelwei en de realisatie van een (voor alle inwoners toegankelijk) stadspark op die plek. Door onze stichting te faciliteren geeft de het college gehoor aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om stappen in die richting te zetten.

Echter: de stichting Vrienden van het Rijn Park is geen eigenaar van de grond. Het is nog maar de vraag of er ook geld uit externe bronnen kan worden verkregen als er geen duidelijkheid is over het (toekomstige) eigendom. De stichting ziet drie opties om de grond uit handen van de huidige eigenaar te krijgen. Dat is koop (waarschijnlijk veel te duur), ruil of onteigening. En bij die laatste twee is de gemeente uiteindelijk onmisbaar.

Wordt dus vervolgd.