Tijdens de Open Monumentendag op 12 september 2020 staat het Heerenschoolbos – achter de Wilbert – volop in the picture. De Wilbert en Het Heerenhuys zijn niet open, maar de voormalige Hof van Katwijk, die er achter ligt, natuurlijk wel. Deze unieke plek, waar je de kenmerken van de oude romantische tuin nog goed kunt herkennen, draagt talloze herinneringen met zich mee uit diverse periodes van onze lokale geschiedenis. Wil je zien wat er herinnert aan vroeger tijden en ontdekken welke beelden er staan en stonden? Haal dan tijdens Open Monumentendag de wandelfolder op bij de Roskam.

Ongeveer een eeuw lang stond er aan de Overrijn een katholiek Gymnasium. Van halverwege de 19e eeuw tot in de tweede wereldoorlog werden hier talentvolle katholieke jongens onderwezen.Deze periode sluit goed aan bij het thema ‘leermonumenten’ van Open Monumentendag 2020. Maar hoe zit dat nou precies?

In de 13e eeuw behoorde dit gebied tot het grondgebied van de Graaf van Holland en stond er een klein kasteeltje, Huijs ‘t Sant. Eind 17e eeuw legde de Heer van Catwijck er een lustoord aan: het Heerenhuys aan de Overrijn en daarachter Hof van Katwijk die was geïnspireerd op de beroemde Franse tuinen. In 1831 werd deze buitenplaats gekocht door de katholieke priester en professor Cornelis Ludovicus Baron van Wijckerslooth om er een katholiek gymnasium te stichten. De officiële naam van de school luidde Sint Willibrordus College, maar in de volksmond heette het Heerenschool. Dit gymnasium heeft een prominente rol gespeeld in de emancipatie van het katholicisme.

In 1928 verplaatsten de Jezuieten de school naar Den Haag en werd in Het Heerenschool een missiecollege gevestigd dat eveneens de naam St. Willibrordus kreeg. Het bleef een instituut voor gymnasiaal onderwijs, maar werd geleid door paters Franciscanen of Minderbroeders en was bedoeld voor toekomstige priestermissionarissen. In het Heerenschoolbos ligt nog altijd een begraafplaats, die eigendom is van de Franciscaner Minderbroeders.

De historische tuin werd in de periode van Het Heerenschool uitstekend onderhouden en benut om te debatteren, toneelstukken op te voeren en de jongens hadden er hun moestuinen. Wil je ervaren hoe de jongens en hun leermeesters door de tuinen wandelden? Wil je zien waar de paters begraven liggen? Maak dan zelf ook de wandeling die de katholieke leerlingen maakten en kom tot rust in dit historische park. Je komt er via de Burggravenlaan, de Baron van Wijkersloothstraat en de Tolhuisstraat in Katwijk aan de Rijn.