Wethouder Rien Nagtegaal is blij dat betrokken burgers en bedrijven met het project Rijn Park Ontwerp hun nek uitsteken en op deze manier een rol spelen in het besluitvormingsproces van de gemeente Katwijk. Dat zei hij tijdens een gesprek dat wij eind juni met hem hadden. Ons project verloopt parallel aan de actie van de gemeente om een bureau opdracht te geven tot uitwerking van de groenstructuur. Daarbij wordt tegelijkertijd de ecologische waarde van Kwakelwei en Heerenschoolbos beschreven. De gemeente zal hiermee onderbouwen dat dit gebied wel of niet waardevol is om opgenomen te worden in de Katwijkse groenstructuur. Ook de gemeente Katwijk verwacht in het najaar nieuws te presenteren met de beschrijving van de gewenste groenstructuur.
In het Groenbeleidsplan 2020-2029 kan je dit over de groenstructuur vinden. De groenstructuur zorgt voor goede verbindingen tussen groengebieden zodat dieren en planten zich makkelijker kunnen bewegen in een groter gebied. Een goed ingerichte groenstructuur zorgt ervoor dat we effectief beschermde én niet beschermde soorten kunnen behouden en laten groeien. Voor de ecologie zijn met name de verbindingen tussen de natuurgebieden om de gemeente Katwijk heen belangrijk. Het gaat om de duingebieden Berkheide en Coepelduynen (Natura 2000-gebieden). Maar ook de oost-westverbinding kan sterker: tussen de duinen en de landgoederen in onder andere Oegstgeest en via deze gebieden het Groene Hart. Hiervoor zullen binnen de gemeente Katwijk grotere groene gebieden met elkaar verbonden moeten zijn door bijvoorbeeld lanen met rijen bomen, natuurvriendelijke oevers en bloemrijke bermen. Ook is de groene dooradering van de dorpskernen van belang. Een sterke groenstructuur is niet alleen noodzakelijk voor de biodiversiteit, maar ook voor de beleving van het groen. Wie hardloopt herkent ongetwijfeld het obstakel van de drukke straat die je moet oversteken voordat je bij het volgende park uitkomt. Groen dat doorloopt en waarin je langere afstanden kunt afleggen ervaar je meer als echt groen. Dat betekent dat het ene park verbonden moet zijn met het andere park door bijvoorbeeld een laan met grote bomen, een ruim voetpad of een groenstrook. Een goede groenstructuur die door de hele gemeente loopt, bevordert bovendien welzijn en gezondheid. Het stimuleert inwoners om meer te bewegen, even een ommetje te lopen, een rondje te joggen en te ontspannen.