Het nieuwe jaar begint goed voor het Heerenschoolbos. Op 11 januari hebben Marente en de stichting Vrienden van het Rijn Park samenwerkingsafspraken ondertekend voor activiteiten in het Heerenschoolbos. Namens de Raad van Bestuur van Marente tekende de heer Leemhuis de overeenkomst en namens Rijn Park Katwijk de bestuursleden Koos Nijgh en José Klaver.

Marente is eigenaar van het Heerenschoolbos dat achter de gebouwen van De Wilbert ligt. Het park wordt veel bezocht door haar bewoners en inwoners van Katwijk en Rijnsburg en is voor iedereen vrij toegankelijk. Zowel Marente als de Vrienden van het Rijn Park  willen zich inzetten voor een goed onderhouden park. Om hier goede afspraken over te maken hebben de beide organisaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De stichting Vrienden van het Rijn Park wil Marente helpen om het park aantrekkelijk te houden als groen en recreatief gebied, ook vanwege de interessante geschiedenis en de historische waarde ervan. Tussen de bebouwing van De Wilbert en het Additioneel Kanaal ligt namelijk een gemeentelijk monument.

De vrijwilligers van Rijn Park Katwijk willen zich inzetten om het park vitaal te houden en de historische elementen te beschermen. Voor 2021 staan al verschillende activiteiten op het programma zoals het  inventariseren van de bomen, het restaureren van de beelden en het plaatsen van informatieborden.

De overeenkomst is het resultaat van goed overleg. Voorafgaand aan de ondertekening hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Rijn Park Katwijk en directie van De Wilbert.