Gemeente Katwijk heeft een coalitieakkoord en een nieuw college van B&W. De Stichting Vrienden van het Rijn Park feliciteert de 4 wethouders en is blij met het akkoord. Hierin is vastgelegd, dat de Kwakelwei groen moet blijven, zoals dat eerder al door de gemeenteraad in een motie werd opgedragen. Woningbouw op de Kwakelwei is hiermee definitief van de baan.

De nieuwe afspraken, die zijn gemaakt tussen de politieke partijen in het college, brengen de realisatie van een natuurpark op de Kwakelwei een flinke stap dichterbij. De gemeente wil de Vrienden van het Rijn Park helpen om het Rijn Park Plan tot uitvoering te brengen. In dit plan is een compleet ontwerp voor een natuurpark op de Kwakelwei uitgewerkt, inclusief een begroting. De ambtelijke organisatie gaat de Vrienden helpen. De stichting wil hierover graag op korte termijn met wethouder Knape in gesprek.

Twee dingen verdienen nu de aandacht om het project op gang te brengen. Samen met de gemeente wil Stichting Vrienden van het Rijn Park een plan opstellen voor de financiering. Mogelijkheden voor subsidies en dergelijke, moeten eerst worden geïnventariseerd en verkend. Verder is het van belang om de bestuurlijke stappen te zetten om een volledig groene toekomst voor de Kwakelwei te waarborgen. Voor die bestemming heeft de gemeente Katwijk de sleutel in handen.

In opdracht van de Vrienden van het Rijn Park is door een tuin- en landschapsarchitect een ontwerp gemaakt voor een natuurvriendelijk wandelpark. Dit park is niet in één keer af. Het begint met een basisstructuur met historische elementen, natuurvriendelijke oevers, waterpartijen, wandelpaden, uitkijkpunten , weiden en lage beplanting. Zodanig dat het park optimaal kan functioneren als ecologische stapsteen. Het is een groeipark met mogelijkheden voor natuurlijke speelvoorzieningen, visvlonders en andere recreatieve elementen, die door burgerinitiatieven mogelijk worden gemaakt.