Plan nieuwe kas voor iedereen nadelig

De Vrienden van het Rijn Park zijn teleurgesteld dat de gemeente Katwijk de vergunning voor de bouw van 5.000 m2 nieuwe kas op de Kwakelwei heeft verleend, maar begrijpen dat dit juridisch niet anders kan.
We vragen ons af wie er blij van wordt als deze kas daadwerkelijk gebouwd gaat worden, want dit plan kent alleen maar verliezers.
Voor Stichting Administratiekantoor AJ als eigenaar van de grond levert de verhuur van de nieuwe kas nauwelijks rendement op voor de investering van 5 miljoen die gedaan is bij de grondaankoop.
Van Rhijn Projectontwikkeling kan geen huizen op de Kwakelwei bouwen. Alleen een kas, wat nauwelijks winst oplevert.
De inwoners van Katwijk krijgen geen park, dus ook geen verbetering van de ecologische kwaliteit van de Kwakelwei.
De flora en fauna in het aangrenzende Heerenschoolbos worden geschaad door o.a. verstoring van het milieu en verlichting van de kas.

De inwoners van Katwijk aan de Rijn krijgen te maken met meer verkeersbewegingen tijdens de bouw en de exploitatie van de kas, waar dat niet mogelijk is. De enige toegang tot de Kwakelwei is namelijk via de smalle Overrijn en die is daar niet geschikt voor.

De gemeente Katwijk kan haar groene ambities niet waarmaken en moet in plaats daarvan versplinterde glastuinbouw toestaan binnen de bebouwde kom.

De Stichting Vrienden van het Rijn Park doet daarom een dringend beroep op eigenaar Stichting Administratiekantoor AJ te Valkenburg en Van Rhijn Projectontwikkeling om hun plan voor een nieuwe kas op de Kwakelwei te laten varen in ieders belang.