In een brief aan de Katwijkse wethouders Mostert en Nagtegaal roept Rijn Park Katwijk het gemeentebestuur op om snel met Van Rhijn Projectontwikkeling (VRP) aan tafel te gaan. Met het aanvragen van een vergunning voor de bouw van een nieuwe kwekerij wil VRP niet anders dan het doorkruisen  van een democratisch vastgesteld gemeentelijk plan. Gesteggel over deze vergunningsaanvraag leidt de aandacht af van waar het echt om gaat: de realisatie van een stadspark op de Kwakelwei.

 

De aanvraag van de betreffende vergunning moet door de gemeente uiterlijk op 16 november zijn beantwoord. Tijdens de raadsvergadering van 7 oktober sprak de raad zich in grote meerderheid via een motie uit voor een groene Kwakelwei zonder bebouwing. Wethouder Nagtegaal heeft daarbij toegezegd om binnenkort met de betrokkenen en belanghebbenden in gesprek te gaan. Het bestuur van stichting Vrienden van het Rijn Park pleit ervoor dat de wethouders nu prioriteit geven aan het gesprek met de heer Van Duijn van VRP om in samenwerking op zoek te gaan naar serieuze mogelijkheden om de gemeentelijke plannen te kunnen realiseren.

 

Deze stellingname van de stichting is iets anders dan een formeel bezwaar tegen de bouwvergunning, want die is (nog) niet verleend. Het bestuur van de stichting verwacht dat de wethouders erin slagen om in overleg met de heer Van Duijn tot een vergelijk te komen waardoor er helemaal geen besluit over de vergunning nodig zal zijn. De gemeenteraad wil geen nieuwe kassen op de Kwakelwei. De stichting Vrienden van het Rijn Park ook niet. Het is duidelijk dat VRP ook geen kassen wil realiseren op de Kwakelwei. In een publicatie in een regionale krant geeft de heer Van Duijn van VRP op 9 oktober ook toe, dat hij hoopt op meer steun voor zijn woningbouwplannen op de Kwakelwei door nu met een plan voor kassenbouw te komen. Het gesprek moet gaan over wat we gezamenlijk wél willen.

Foto: Studio Stache