Aan de Katwijkse gemeenteraad duidelijk maken wat het kost als de raad kiest voor de realisatie van een park in de Kwakelwei. Dat is het doel van project Rijn Park Ontwerp. De Kwakelwei wordt in dit plan gekoppeld aan het bestaande Heerenschoolbos. We willen een ontwerp en kostenplaatje presenteren van de inrichting van de Kwakelwei als onderdeel van het Rijn Park. Hiermee maken we de plannen van de Stichting Vrienden van het Rijn Park heel concreet. Als deze uitwerking op tafel ligt, heeft de gemeenteraad echt iets te kiezen als de projectontwikkelaar met bouwplannen komt. Het is de bedoeling dat wij als Stichting Vrienden van het Rijn Park komend najaar de resultaten van het Rijn Park Ontwerp openbaar maken. Dan zullen de VRIENDEN worden uitgenodigd voor een presentatie.
Voor dit project is opdracht gegeven aan Martin Elling, die na zijn studie tuin- en landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein 5 jaar gewerkt heeft als ontwerper van bloemententoonstelling Keukenhof. Bij Keukenhof was hij verantwoordelijk voor het ontwerp, aanleg en beheer van het park. Martin Elling: “Tijdens mijn carrière als ontwerper heb ik allerlei projecten mogen ontwerpen en de uitvoering mogen begeleiden. Door de combinatie van de gevolgde opleidingen en werkervaringen heb ik geleerd om vernieuwend te zijn en om te gaan met meerdere disciplines.” Dankzij een aantal sponsorbijdragen kan de Stichting Vrienden van het Rijn Park deze opdracht betalen.