Een vogel van het agrarische gebied maar midden zeventiger jaren was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland. Zijn ideale leefgebied is half open tot open landschap. Ze nestelen bij voorkeur op menselijke bouwsels. In veel volksverhalen figureert de Ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven.

Deze Ooievaar werd getrokken door het groene gebied de Kwakelwei en zag zijn kans schoon om in het Heerenschoolbos een nest te inspecteren. Het nest staat sinds augustus 2020 in dierenweide Sandtweyde.

Na herintroductie vanaf 1969 zit het aantal broedparen van de Ooievaar in 2020 op zo’n 1250. Hierdoor staat deze vogel niet meer op de Rode Lijst. Vogelbescherming propageert leefgebiedherstel voor de Ooievaar. Oudervogels moeten voor zichzelf en hun jongen voldoende voedsel kunnen vinden, ook tijdens slechtweerperiodes. Daarom is een groene Kwakelwei voor deze vogel onmisbaar.