Ons bestuur was te gast bij een bijeenkomst van de gemeenteraad in De Wilbert, die georganiseerd was door Van Rhijn Projectontwikkeling. Daar was ook Marente aanwezig samen met de projectontwikkelaar die in opdracht van Marente aan plannen voor vernieuwbouw werkt. Ook de projectontwikkelaar die een opdracht heeft van de eigenaar van het Heerenhuis was erbij.

De Vrienden van het Rijn Park hebben duidelijke argumenten om te kiezen voor een groen Rijn Park. Het moet een park worden zonder woningen. Want als je woningbouw toestaat op dit kleine stukje grond, dan houd je niet meer dan een plantsoentje aan groene ruimte over. Maar tijdens deze bijeenkomst was het woord aan de anders denkenden. Die zijn het niet met de Vrienden eens. Daarom geven we hier een overzicht van de tegenargumenten, die we tot nu toe hebben gehoord.

  1. Gemeente Katwijk heeft geen geld en daarom moeten er woningen gebouwd worden om de aanleg van een park te financieren. Wij denken dat je de aanleg niet in één keer moet doen, maar geleidelijk en in stappen. Het gebied is al groen. Tot nu toe heeft de gemeente bar weinig ondernomen om financiering van activiteiten door middel van subsidies en sponsoring mogelijk te maken. Bovendien kan je activiteiten door vrijwilligers laten doen.
  2. De eigenaar heeft veel geld in de Kwakelwei geïnvesteerd en dat moet worden terugverdiend. Wij vinden dat de eigenaar een bewust gegokt heeft door het risico te nemen dat hij in de Kwakelwei mag bouwen. Op het moment van de aankoop (en nu nog) was de bestemming van de Kwakelwei agrarisch met de mogelijkheid voor het college van B&W om dit te wijzigen in groen. Hij heeft geanticipeerd op de wijziging van het huidige bestemmingsplan. Wie gokt kan verliezen.
  3. We moeten welgestelde Katwijkers ook de ruimte bieden om een huis voor zichzelf in Katwijk te bouwen omdat zij anders naar elders vertrekken en dat is slecht voor de lokale economie. Wij denken dat je hiervoor niet het laatste stukje groen binnen de gemeentegrenzen moet opofferen. Bovendien zou je met de Kwakelwei het probleem niet oplossen. Er passen niet erg veel luxe woningen van het formaat “welgestelde Katwijker” op dit kleine stukje grond en wat doen we met de welgestelde Katwijkers die over 10 jaar naar een stukje bouwgrond op zoek zijn?
  4. Katwijkers willen in Katwijk wonen en daarom moeten we huizen bouwen waar het nog kan. De groei van Katwijk in Nieuw Valkenburg is aanzienlijk. Woontorens op de Kwakelwei bouwen geeft slechts tijdelijk soelaas voor het gestelde probleem en ontneemt de bevolking van Katwijk voor altijd de kans op een dorpspark.
  5. De natuurwaarde van de Kwakelwei en het Heerenschoolbos is gering en daar krijgen de Katwijkers straks iets veel mooiers voor terug. Wij vinden dat er al genoeg plekken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn waar huizen gebouwd zijn in een straat met de naam park en dat de natuurwaarde er niet groter van wordt door huizen te bouwen.
  6. De gebiedsontwikkeling van Het Eiland vergt een samenwerking van alle zakelijke partijen die daar belang bij hebben. Wij zien dat er op dit moment drie kapitaalkrachtige partijen als eigenaar actief zijn: Marente, Sjan van Ettekoven en Van Rhijn Projectontwikkeling. Die hebben andere motieven dan de Vrienden van het Rijn Park. Dit is een stichting zonder winstoogmerk, die handelt in het algemeen belang.
  7. De cultuurwaarden in het Heerenschoolbos verpauperen en Marente krijgt van de overheid wel geld om zorg te verlenen maar niet om een monument te onderhouden. Wij vinden dat Marente als eigenaar van het Heerenschoolbos de verantwoordelijkheid heeft voor het onderhoud van het gemeentelijk monument dat op haar grondgebied ligt. Dat is wettelijk zo geregeld. De Vrienden van het Rijn Park zien allerlei mogelijkheden om geld van buiten aan te trekken om verbeterprojecten uit te voeren in het Heerenschoolbos.
  8. Het burgerinitiatief voor een park is een actie van een stel omwonenden die hun vrije uitzicht willen beschermen. Wij zien onze stichting als een platform voor bundeling van krachten vanuit de plaatselijke bevolking, gericht op het realiseren van groene ambities en het behoud van cultureel erfgoed. Dit initiatief wordt breed gedragen.