“De Kwakelwei moet groen blijven. Het initiatief van de stichting Vrienden van het Rijn Park spreekt de coalitie zeer aan. Tegelijk ziet de coalitie dat er geen geld is om een park te ontwikkelen. De ambtelijke organisatie ondersteunt de stichting Vrienden van het Rijnpark bij het vinden van subsidies. Daar waar de gemeente moet optreden als aanvrager van de subsidie zal zij dit doen. Mocht er voldoende geld zijn, dan zal de coalitie het initiatief zeker ondersteunen”. Tot zover de tekst uit het coalitieakkoord.

De coalitie denkt er helaas anders over dan de Stichting Vrienden van het Rijn park had voorgesteld. Er komt geen gezamenlijke Taskforce van gemeente en stichting. Daarom hebben we op 22 oktober een informatieve sessie gehouden met vertegenwoordigers van de politieke partijen in de gemeenteraad. Van alle fracties (op één na) hadden we één of meer vertegenwoordigers in De Roskam bij elkaar. Deze sessie was voor een aantal nieuwe raadsleden de gelegenheid om op ontspannen wijze in het dossier Kwakelwei thuis te raken.

We hebben onze visie gegeven op de volgende stappen op korte en langere termijn. Na afloop was er een rondwandeling door het Heerenschoolbos. In november nam de gemeenteraad een besluit om in de begroting voor 2023 een wijziging aan te brengen: de gemeente reserveert € 100.000 voor een park op de Kwakelwei. (https://rijnparkkatwijk.nl/gemeente-zet-ton-opzij-voor-kwakelwei-nov-2022/)