Over rijnpark

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far rijnpark has created 35 blog entries.

Nieuw Groenbeleidsplan (apr 2020)

De gemeenteraad werd op 12 maart door verschillende inwoners en burger-organisaties bijgepraat n.a.v. het nieuwe groenbeleidsplan. Ook wij waren daar present met voorzitter Koos Nijgh als onze woordvoerder. Op een vraag van Sonny Spek (DURF) antwoordde wethouder Nagtegaal dat met verschillende beleidsstukken in korte tijd is uitgesproken dat Katwijk wil vergroenen. Hij zegde toe, dat

Jaarverslag met jaarrekening (feb 2020)

Daar wij in 2019 een echte stichting zijn geworden, zijn we verplicht om ons jaarverslag met bijbehorende jaarrekening te publiceren. Dit doen we natuurlijk met veel plezier, in de onderstaande link kunt u het jaarverslag downloaden. Jaarverslag Rijn Park Katwijk 2019 met jaarrekening

Huisjes zijn omver gekegeld (nov 2019)

Huisjes zijn omver gekegeld De eerste ontmoeting met de Vrienden was voor heel veel bezoekers meteen aanleiding om zich aan te melden als Vriend. Honderden nieuwe vrienden noteerden hun gegevens in de marktkraam tijdens de braderie op 31 aug in Katwijk aan den Rijn. Er wordt ons vaak gevraagd hoeveel Vrienden zich nu hebben ingeschreven.

Stand van zaken Groenbeleidsplan (nov 2019)

Stand van zaken Groenbeleidsplan De gemeente Katwijk komt binnenkort met een beleidsplan waarin wordt vastgelegd hoe in de komende tijd met het groen zal worden omgegaan. Katwijk wil vergroenen! De vierde en laatste bijeenkomst van de expertgroep is in oktober gehouden. In die groep hebben 15-20 burgers hun inbreng geleverd. Het gaat om mensen die

Natuurwerkgroep zoekt versterking (2019 nov)

Natuurwerkgroep zoekt versterking Meer en meer soorten ontdekken de stad als leefgebied, en de stad is een prima plek om onze stedelijke samenleving te inspireren en informeren over biodiversiteit. Bij de inrichting van openbare ruimte, zoals plantsoenen en parken, speelt de gemeente hierbij een belangrijke rol. Op dat vlak zijn de leden van onze Werkgroep

Stand van zaken WOB-verzoek (2019 nov)

De Stichting Vrienden van het Rijn Park heeft bij de gemeente Katwijk een WOB-verzoek ingediend. Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur hebben De Vrienden in juni aan de gemeente om opheldering gevraagd over de inhoud van de contacten die er zijn geweest tussen de gemeente en de bij de Kwakelwei betrokken partijen,

Ga naar de bovenkant